Erklæringer om gennemsigtighed og offentlighed

Patientorganisationer

 

Nedenfor findes en liste over alle patientorganisationer, som Norgine ydede finansiel støtte og/eller betydelig indirekte/ikke-finansiel støtte til, eller som Norgine engagerede med henblik på aftalte ydelser. Inkluderet på denne liste er indsamlingsarrangementer blandt personale og donationer samt beskrivelser af støtten/de aftalte ydelsers art, som skal gøre det muligt for læseren at forstå betydningen af den støtte, som patientorganisationen modtog, samt støttens økonomiske værdi.

Norgines samarbejde med og støtte til patientorganisationer

 

 

Oplysning om gennemsigtighed for lægemidler

Sundhedspersonale og -organisationer

 

I overensstemmelse med EFPIA’s adfærdskodeks og forskellige landes kodekser for offentliggørelse samt lovkrav vedrørende gennemsigtighed, offentliggører Norgine sine interaktioner med og relevante værdioverførsler til sundhedspersonale og sundhedsorganisationer. Disse oplysninger omfatter støtte til sundhedsorganisationer i form af donationer og tilskud, samt naturalydelser og sponsoraftaler om at håndtere et arrangement. De dækker også støtte til sundhedspersonale med bidrag til omkostninger ved arrangementer, herunder registreringsgebyrer, rejse og ophold samt service- og konsulentgebyrer og relaterede udgifter, der måtte opstå. Endelig oplyses værdioverførsler forbundet med forskning og udvikling.

Klik på det relevante landeikon for at se oplysningerne om lægemidler::

Hvis et flag for et bestemt europæisk land ikke vises nedenfor, har Norgine ingen data om interaktioner eller værdioverførsler at rapportere for det pågældende land. Bemærk desuden, at Norgine arbejder med tredjeparter i nogle lande, og at det er tredjepartens ansvar at rapportere alle kvalificerende interaktioner offentligt.