Privatlivspolitik

Norgine respekterer din integritet (”du”, ”din”), når du bruger vores hjemmeside www.norgine.com. Denne privatlivspolitik (sammen med vores brugerbetingelser) forklarer, hvordan Norgine og koncernen (”Norgine”, ”vi”, ”os” og ”vores”) indsamler, bruger, deler og behandler de personlige data, som vi indsamler fra dig, eller du udleverer til os. Læs venligst denne politik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Denne privatlivspolitik giver oplysninger om:
Hvem vi indsamler persondata fra
Hvilke oplysninger vi indsamler
Hvordan dine personlige data bruges
Deling, lagring og beskyttelse af dine personlige data
Dine rettigheder
Hjemmesider, som vi ikke ejer eller har kontrol over
Cookies
Hvordan du kan kontakte os
Google analytics
Plugins til sociale medier

 

 

Hvem vi indsamler persondata fra

Vi indsamler persondata fra forskellige registrerede personer afhængigt af dit forhold til Norgine. Kategorierne af registrerede personer er:

 

 

Hvilke oplysninger vi indsamler

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi information som f.eks.:

 • dit navn og andre kontaktoplysninger, som du angiver
 • e-mail-meddelelser og anden korrespondance, som du sender til os
 • information, som du angiver, når du registrerer dig på vores hjemmeside, abonnerer på vores serviceydelser eller overfører materiale eller opslag
 • information, som du angiver ved indberetning af fejl på hjemmesiden
 • svar på undersøgelser, som vi bruger i forskningsøjemed, og som du vælger at deltage i (selvom du ikke er tvunget til at svare på sådanne forespørgsler)
 • teknisk information, som vi får via dine besøg på vores hjemmeside (inklusive aktivitetsdata, geografisk placering, webbrowser-type og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgets varighed, sidevisninger, klikkede links og navigeringsveje)
 • sporing for sociale medier, som tillader platforme såsom Facebook og Twitter at interagere med denne hjemmeside og give feedback på det, du gør
 • enhedsinformation, inklusive hardwaremodel, operativsystem, version og mobilnetværksinformation.

Afhængigt af kategorien af registrerede personer og den behandling, der finder sted, indsamler og behandler vi for eksempel data.

hvis de registrerede personer er sundhedspersonale eller nøglepersoner:

 • bankkontooplysninger til betalinger i forbindelse med leverede serviceydelser eller sponsorater
 • information, anmeldelser, feedback og kommentarer, der er relateret til Norgines produkter og ydelser som en del af vores styring af vores kundeforhold
 • svar på undersøgelser, som vi bruger i forskningsøjemed, og som du vælger at deltage i (selvom du ikke er tvunget til at svare på sådanne forespørgsler)
 • Vi indsamler også persondata, hvis du indberetter en mulig bivirkning eller negativ virkning i forbindelse med brugen af nogle af vores produkter – oplysninger, som kan inkludere køn, fødselsdato og helbredstilstand.

Den information og de serviceydelser, som er til rådighed på vores hjemmeside, er beregnet til personer over 18 år. Alle personer, som beder om oplysninger om et lægemiddel, der er beregnet til anvendelse til børn, skal være over 18 år. Vi indsamler, bruger eller deler ikke bevidst oplysninger om mindreårige personer.

hvis de registrerede personer er patienter:

Husk, at disse kategorier kan variere afhængigt af din status som registreret person. Klik her, hvis du vil se flere oplysninger vedrørende sundhedspersonale og nøglepersoner hos Norgine.

 • Når særlige kategorier af persondata behandles ud fra et afgivet samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage når som helst uden at påvirke lovligheden af behandlingen, før du trak samtykket tilbage.
 • De serviceydelser og oplysninger, der er tilgængelige på vores hjemmeside, er beregnet til personer på 18 år og derover. Enhver person, der anmoder om oplysninger om et lægemiddel, der er indiceret til børn, skal være 18 år eller derover.

 

 

 

Hvordan dine personlige data bruges

I henhold til databeskyttelsesloven må vi indsamle og anvende dine persondata i følgende situationer:

 • Af legitime forretningsårsager: Vi anvender dine persondata til at skabe en mere relevant og personlig kommunikation med dig og for at give dig en mere effektiv og brugbar oplevelse af vores serviceydelser, så længe de ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed;
 • Til at udarbejde en aftale, hvor du er en af parterne: Vi kan have brug for at behandle dine persondata for at gøre et produkt eller en serviceydelse, som du efterspørger, tilgængeligt.
 • For at opfylde lovkrav eller andre informationskrav: Vi følger love, forordninger og retningslinjer samt andre krav til information i overensstemmelse med denne politik. Det er noget, som er meget vigtigt for den måde, som vi driver vores forretning på.
 • Du har givet dit samtykke: Vi kan få brug for dit samtykke for at kunne bruge dine persondata til de formål, som er beskrevet herunder.

Vi anvender information om dig af følgende årsager:

 • For at forsyne dig med information, produkter eller tjenester (inklusive pressemeddelelser, jobtilbud, økonomiske resultater og markedsføringsinformation) i de tilfælde, hvor du har givet samtykke til at blive kontaktet med disse formål, og hvor loven tillader, at vi gør det.
 • For at svare på rapporter vedrørende mulige bivirkninger, som er forbundet med nogle af vores produkter, og for at kontrollere, at vores produkter er sikre.
 • For at svare på rapporter vedrørende mulige bivirkninger, som er forbundet med nogle af vores produkter, og for at kontrollere, at vores produkter er sikre.
 • For at følge gældende love, forordninger, retningslinjer og krav eller forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, staten, domstole og retsvæsenet.
 • For at udføre kontrol, analyse og forskning, som kan bidrage til at forbedre vores digitale platforme samt indhold og tjenester.
 • For at sikre, at indhold fra vores hjemmeside præsenteres på en måde, der er så brugbar og effektiv som muligt for dig og din enhed, hvilket også inkluderer overvågning og analyse af anvendelse og aktiviteter i sammenhæng med vores digitale platforme med henblik på at forbedre platformenes udformning og indhold.
 • For at du skal kunne bruge hjemmesidens interaktive funktioner, når du vælger at gøre dette,
 • samt for at vi skal kunne informere dig om ændringer på vores hjemmeside eller af materialet på siden.

Klik her, hvis du vil se flere oplysninger vedrørende sundhedspersonale og nøglepersoner hos Norgine.

 

Deling, lagring og beskyttelse af dine personlige data

Vi beholder dine persondata, så længe som loven tillader det, og hvor vi er tvunget til det på grund af retslige tiltag eller udredninger. I modsat fald beholder vi dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne forsyne dig med de tjenester, som du efterspørger, eller så længe det er nødvendigt for, at vi skal kunne svare på dine spørgsmål eller anmodninger.

Vi vil muligvis dele persondata med:

 • medlemmer og firmaer, som indgår i Norgine Group
 • vores repræsentanter, entreprenører eller leverandører, herunder dem, som leverer tekniske serviceydelser til os, som f.eks. dataanalyser, servertjenester og teknisk support
 • vores erfarne rådgivere, revisorer og samarbejdspartnere såvel som tilsynsmyndigheder og andre statslige og/eller juridiske myndigheder
 • vores professionelle rådgivere og revisorer
 • vores forretningspartnere f.eks. licenspartnere og forhandlere
 • tilsynsmyndigheder, statslige og juridiske myndigheder i henhold til kravene i den relevante lovgivning.

Vi overfører dine data til tjenesteudbydere, der støtter os i vores drift og i de tilknyttede processer inden for rammerne af en databehandlingsaftale, som forpligter vores tjenesteudbydere til at overholde vores strenge instruktioner og kontraktlige forpligtelser.

De persondata, som vi indsamler om dig, kan behandles af Norgine, vores datterselskaber eller en betroet tredjepart. I visse tilfælde vil vi overføre persondata til lande udenfor EU. Databeskyttelseslovene i de lande, hvortil dine persondata overføres, kan være anderledes og være mindre strenge end lovene i EU. Uanset hvad, vil vi træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine persondata forbliver beskyttede og sikre, når de overføres til et land udenfor EU, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Ved at gøre dine persondata tilgængelige for os giver du os tilladelse til denne overførsel, lagring eller behandling.

Når vi har taget imod dine persondata, vil vi træffe alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dataene behandles i overensstemmelse med kravene i gældende lovgivning og denne privatlivspolitik.

Vi anvender en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger og tekniske løsninger til at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang, anvendelse, deling, redigering eller ødelæggelse i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

For at beskytte dine persondata har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På vores hjemmeside bruger vi forskellige krypteringsteknikker. Du kan se, at du surfer på en sikker hjemmeside, når der er et hængelåssymbol i webbrowserens adresselinje, og når adressen begynder med https://.

Desværre er overførsel af information via internettet eller et mobiltelefonnetværk ikke altid sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine persondata, kan vi ikke garantere for sikkerheden af de data, som overføres til vores hjemmeside. Alle overførsler sker på dit eget ansvar.

 

Dine rettigheder

Databeskyttelseslovene giver dig flere rettigheder i forbindelse med dine persondata. Du har ret til at:

 • bede os om at se, hvilke persondata vi har om dig bede
 • os om at rette og/eller slette dine persondata
 • bede os om at supplere mangelfuld information
 • bede om, at behandlingen af dine persondata begrænses
 • bede om, at vi overfører dine data til et andet firma eller tilbage til dig i en .csv- eller .pdf -fil;
 • bede om at få dine persondata i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller bede om, at dataene sendes til en tredjepart
 • trække din tilladelse til, at dine persondata behandles, tilbage
 • kontakte den lokale tilsynsmyndighed for at klage, hvis du mener, at behandlingen af dine persondata strider mod persondataforordningen.

Vi vil tage hensyn til din begæring i overensstemmelse med vores lovfæstede forpligtelser. Du kan når som helst udøve dine rettigheder ved at kontakte os.

 

Hjemmesider, som vi ikke ejer eller har kontrol over

Nu og da kan vi give links til hjemmesider eller mobilapplikationer, som ikke ejes eller kontrolleres af os. Denne privatlivspolitik gælder ikke for sådanne hjemmesider. Hvis du vælger at forbyde cookies, kan det medføre, at visse opslag på vores hjemmeside ikke fungerer som tiltænkt, hvilket derfor kan påvirke din oplevelse. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som kan opstå som følge af din anvendelse af sådanne hjemmesider eller mobilapplikationer.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Cookies er små datafiler, som lagres og indlæses i din enhed. Cookies kan indeholde information, som gør, at den enhed, som anvendes, kan identificeres. I andre tilfælde kan cookies dog udelukkende indeholde information om visse indstillinger og ikke persondata. Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies.

Hvis du vælger at forbyde cookies, kan det medføre, at visse opslag på vores hjemmeside ikke fungerer som tiltænkt, hvilket derfor kan påvirke din oplevelse. Se mere information om, hvilke cookies vi bruger, og hvad vi bruger dem til, i vores cookiepolitik.

 

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics, når dit samtykke er givet tidligere, til at oprette brugerprofiler under pseudonymer til forbedring og design af vores hjemmeside efter behov. Google Analytics bruger cookies og giver os mulighed for at genkende og tælle tilbagevendende besøgende. Denne databehandling udføres for at finde ud af, hvor ofte vores hjemmeside ses af forskellige brugere.

De oplysninger, der genereres af cookies om din brug af hjemmesiden, overføres til og gemmes af Google på deres servere i USA. Vi har aktiveret IP-anonymisering på denne hjemmeside, de sidste tal i din IP-adresse vil blive fjernet inden for EU-medlemsstaternes område. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og afkortes der (et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau er sikret, fordi Google er deltager i Privacy Shield-aftalen). Vi har også indgået en kontrakt med Google Inc. (USA) om bestilling af databehandling. I henhold hertil vil Google udelukkende bruge indsamlede data til at evaluere brugen af hjemmesiden og til at udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden.

Du kan når som helst trække dit samtykke til databehandlingen tilbage. Brug en af følgende muligheder:

 • Du kan afvise brug af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør det, fungerer visse elementer på vores hjemmeside muligvis ikke efter hensigten, så din oplevelse kan blive påvirket negativt.
 • Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og vedrører din brug af hjemmesiden, og i at behandle disse data ved at downloade og installere det browser-plug-in, der er tilgængeligt via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du kan få flere oplysninger på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eller http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generelle oplysninger om Google Analytics og databeskyttelse). Bemærk venligst, at koden “gat._anonymizeIp ();” er føjet til Google Analytics for at sikre anonym indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

Du kan også forhindre indsamling via Google Analytics ved at klikke på linket nedenfor. En opt-out-cookie er indstillet til at forhindre fremtidig indsamling af dine data, når du besøger hjemmesiden: Deaktiver Google Analytics.

 

Plugins til sociale medier

Af hensyn til databeskyttelsen integrerer vi ikke nogen plugins til sociale medier direkte på vores hjemmeside. Når du går ind på vores hjemmesider, overføres der derfor ingen data til sociale medietjenester som YouTube, Twitter og LinkedIn. Profilering udført af tredjeparter er derfor udelukket.

Du har dog stadig mulighed for at dele udvalgte sider ved at klikke på knapperne YouTube, Twitter og LinkedIn, og du kan se, hvor ofte en side tidligere er blevet delt, når du ser indlægget. Vi bruger den såkaldte Shariff-løsning udviklet af det tyske blad c’t Magazine til at tilbyde en mulighed, der følger databeskyttelsesreglerne, og som er et alternativ til de klassiske plugins til sociale medier.

Hvad indholder den? Shariff -løsningen betyder, at som første trin leverer vores webserver alle de data og funktioner, der kræves for at vise YouTube, Twitter og LinkedIn. Først når du beslutter dig for at dele et indlæg via den tilhørende knap og klikker på den, sker der en dataoverførsel til operatøren af den pågældende sociale medietjeneste.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os via danmark@norgine.com.
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederlandene er persondataansvarlig for alle persondata, som vi indsamler fra dig, eller som du forsyner os med.
For andre Norgine-hjemmesider, som linkes til denne hjemmeside, identificeres den persondataansvarlige i den respektive privatlivspolitik.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant via:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Tlf.: 0421 696632-0
Fax: 0421 696632-11
E-mail: office@first-privacy.com
Web: https://www.first-privacy.com/en.html

 

Du har mulighed for at kontakte os via danmark@norgine.com.

For at du kan bruge vores kontaktformular, skal vi have dit navn og din e -mailadresse. Vi bruger disse data på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR for at svare på din anmodning. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne databehandling. Du har mulighed for at kontakte os via danmark@norgine.com.

Dine data vil kun blive behandlet med det formål at besvare din forespørgsel. Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige, og der ikke er nogen juridiske forpligtelser til at beholde dem.